Naisten Suomesta tuli rikas tietopankki

Naisten Suomi on osa Suomi Finland 100, Suomen virallista 100–vuotisjuhlaohjelmistoa. Vastuun Naiset ry kutsui 13 naisyhdistystä ja järjestöä mukaan hankkeeseen.
Kukin järjestö keräsi materiaalia omalta erikoisalaltaan naisten työstä yhteiskunnan rakentamisessa itsenäisyyden aikana.

Kokoamamme materiaalin pohjalta kirjailija Kirsti Manninen työsti näytelmän naisten elämästä niin Etelä-Pohjanmaalla kuin koko Suomessa.
Ohjaajaksi saatiin näyttelija-ohjaaja Eija-Irmeli Lahti ja näytelmä toteutetaan harrastelijavoimin, pääosin mukana olevien järjestöjen piiristä.

Teatteriesitys Hevoskyydillä pilvipalveluihin esitetään 12.9., 13.9. ja 17.9. Seinäjoen kaupunginteatterissa.

Seinäjoen lukion opiskelijoiden tulevaisuuskuvat ja SeAMK:n opiskelijoiden luoma graafinen ilme Facebook- ja blogisivustoineen ilmentävät hanketta.

Tapahtuma avataan 1.8.2017 Seinäjoen kaupunginkirjastossa. Ohjelma jatkuu samana päivänä seminaarilla ja näyttelyllä, missä mukana olevat järjestöt esittelevät toimintaansa itsenäisyyden aikana.
Elokuun lopussa näyttely suljetaan ja avataan uudelleen Seinäjoen kaupunginteatterissa teatteriesitysten aikaan 11.9. jatkuen 18.9. asti.
Näytelmässä voitiin käyttää vain murto-osa kertyneestä materiaalista. Aineistoa julkaistaan kootusti myös muissa yhteyksissä.

Kirjoittaja:
Ritva Silander
Vastuun Naiset ry